SPIJT BETUIGEN IS GÉÉN ERKENNING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De andere partij erkenning geven. Erkenning van het leed, de pijn, het verdriet, de frustratie, die het ongewenst gedrag op het werk bij haar/hem heeft teweeg gebracht. Erkenning geven is een kernelement van herstelmediation. Vaak lukt het een partij nog wel te zeggen: "Ik hoor wat jij allemaal te verstouwen hebt gekregen. Wat verschrikkelijk." Maar om de erkenning af te sluiten met een ondubbelzinnige spijt-betuiging is voor sommigen een brug te ver. "Ik vind het bijzonder spijtig voor jou," zei laatst een cliënt, "maar ik kan niet zeggen dat ik spijt heb." Cliënt bleek gewaarschuwd door de bedrijfsjurist: "Pas op met spijt, want straks moet je ook nog voor de schade opdraaien." Zulke juridische consequenties van spijt-betuigen blijken in de juridische praktijk echter een mythe.Lees verder…