HERSTELMEDIATION OVERBRUGT MACHTSVERSCHIL BIJ ARBEIDSCONFLICT

Het traditionele juridische frame is als volgt:

a) Autonomie van partijen is een absolute voorwaarde voor mediation.

b) Het succes van mediation als methode van conflictoplossing is afhankelijk van de mate waarin het machtsverschil tussen partijen in evenwicht gehouden kan worden. Want je moet het uiteindelijk samen eens worden en wat wordt afgesproken vastleggen in een overeenkomst. Dat kan niet zonder wilsovereenstemming.

c) Partijautonomie kan mitsdien gelijk worden gesteld aan contractvrijheid.

Dus zonder machtsbalans faalt mediation!Lees verder…