1 op de 3 artsen in ziekenhuis ooit slachtoffer seksuele intimidatie - herstelmediation helpt effectief

Ruim 30% van alle artsen die dit voorjaar reageerden op de enquête van Medisch Contact, zegt ooit een seksueel grensoverschrijdende situatie te hebben meegemaakt op de werkvloer en in de geneeskunde-opleiding. Dat maakt samenwerken moeilijk: onveilig voor het medisch personeel, stressvol en niet zonder risico's voor patiënten. Hier is herstelmediation de effectieve interventie.

Hoe lager iemand in de hiërarchie op de werkvloer staat, hoe groter de kans op seksueel grensoverschrijdende situaties, zo blijkt uit de
enquêteresultaten. Zo zegt ruim 45 procent van de respondenten dat dit gebeurde tijdens de coschappen. Ook anderen die lager in de hiërarchie staan, zoals aniossen (artsen niet in opleiding tot specialist) en aiossen (basisartsen in opleiding tot medisch specialist), melden in de enquête vaker dat zij seksueel grensoverschrijdende situaties meemaakten.

VEILIGE WERKPLEK ZÓNDER PSA
Werkgevers zijn wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige werkplek voor hun werknemers. Een veilige werkplek is een werkplek waar de werknemer (volledig en als dat niet mogelijk is, dan in elk geval zoveel mogelijk) is gevrijwaard van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (art. 3 lid 2 Arbowet). De wetgever definieert PSA als de factoren in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen. Seksuele intimidatie hoort daar nadrukkelijk bij (art. 1 lid 3-e Arbowet).

Het is belangrijk dat werknemers, die slachtoffer zijn van ongewenste omgangsvormen, daarvan
veilig melding kunnen doen, zonder bang te hoeven zijn voor hun verdere carrière. Veilig kunnen melden betekent dat de werknemer onbespied en vrij toegang heeft tot een (externe) vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon staat de melder dan verder bij.

HERSTELMEDIATION MAAKT INZET VERTROUWENSPERSOON EFFECTIEVER
Steeds meer vertrouwenspersonen hebben inmiddels ontdekt, dat met de hulp van gespecialiseerde herstelmediators, hun inzet als vertrouwenspersoon effectiever wordt, een klachtprocedure kan worden voorkomen en in de meeste gevallen zelfs herstel van vertrouwen tussen betrokkenen en behoud van de arbeidsrelatie mogelijk is.

Zo blijft talent behouden. En: de werkgever bespaart veel geld: een klachtprocedure kost al gauw €20.000 tot €30.000, herstelmediaton (altijd met 2 mediators) zal zelden meer dan €6.000 kosten. Bovendien is het goed om, voordat men aan een klachtprocedure begint, te overwegen wat nu werkelijk is opgelost, als de klachtprocedure uiteindelijk tot een besluit heeft geleid. De sfeer op het werk zal daardoor in elk geval niet verbeterd zijn. Voor betrokkenen zelf is een klachtprocedure bovendien emotioneel vaak zeer belastend.

Waarom leidt herstelmediation zo vaak wél tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing? Op deze website wordt de
herstelmediationmethode uitvoerig uitgelegd. Kernbegrippen zijn: erkenning, waardering en het samen opstellen van een omgangsconvenant voor de toekomst. Anders geformuleerd: herstel van het emotionele evenwicht, herstel van het gesprek, herstel van vertrouwen, herstel van de arbeidsrelatie.